TIN TỨC NHÀ TRỌ 24H

TẠI SAO GIÁ ĐIỆN LẠI LŨY KẾ & CHIA THÀNH 6 BẬC

Khi bàn về giá điện, rất nhiều bạn đã kêu ca, phàn nàn về cách tính giá điện luỹ kế 6 mức của EVN hiện nay. Nhiều bạn cho rằng tại sao không để giá cố định một mức thôi? Phải chăng EVN để giá điện 6 mức là bẫy người tiêu dùng? Tại sao điện dùng càng nhiều giá càng cao, lẽ ra khi dùng nhiều thì giá phải giảm chứ?