image

"Thông tư 25" - Quy định mới về thực hiện tính giá điện trên toàn quốc

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/10 tới.

THÔNG TƯ 25 - GIÁ ĐIỆN NHÀ NƯỚC

Cũng tại Thông tư này, Bộ Công thương bổ sung thêm nội dung áp dụng giá bán điện đối với khu đô thị, chung cư cao tầng. Theo đó, đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý trong thời gian chờ bàn giao lưới điện và khách hàng sử dụng điện, hai bên mua, bán điện căn cứ theo tình hình sử dụng điện thực tế để thỏa thuận tỷ lệ sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt và sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện cho các mục đích ngoài mục đích sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp) làm cơ sở áp dụng giá bán điện.

CỤ THỂ BẠN XEM Ở DƯỚI ĐÂY

THÔNG TƯ 25 - GIÁ ĐIỆN NHÀ NƯỚCTHÔNG TƯ 25 - GIÁ ĐIỆN NHÀ NƯỚCTHÔNG TƯ 25 - GIÁ ĐIỆN NHÀ NƯỚCTHÔNG TƯ 25 - GIÁ ĐIỆN NHÀ NƯỚC

Tìm hiểu thêm về "cách tính giá điện nhà trọ" với quy định mới năm 2019!

Bài viết mới nhất