image

Ở THUÊ NHÀ TRỌ - CÁCH TÍNH TIỀN GIÁ NƯỚC SINH HOẠT Ở HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC

Cũng giống như tiền điện, và các khoản tiền phụ phí, thuê nhà trọ thì tiền nước sinh hoạt là vấn đề mà mỗi người đi thuê nhà ở - nhà trọ phải nắm rõ.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin mới mới nhất về “bảng giá nước sinh hoạt 2019 và cách tính giá nước sinh hoạt” để bạn có thể yên tâm và kiểm soát lượng nước sử dụng hàng ngày.

1 - BẢNG GIÁ NƯỚC SINH HOẠT Ở HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC

Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân (m3/tháng/hộ)

Giá nước sạch hiện nay

Mức 10m3 đầu tiên

5.973

Từ 10m3 đến 20m3

7.052

Từ 20m3 đến 30m3

8.669

Từ trên 30m3

15.929

Mức giá nước áp dụng cụ thể đối với các hộ gia đình sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt (chưa bao gồm 5% thuế VAT và 10% phí BVMT).

2 - CÁCH TÍNH TIỀN NƯỚC SINH HOẠT Ở HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC

VÍ DỤ: 1 nhà dân sinh sống tại Hà Nội, trong 1 tháng dùng hết 50m3 nước sinh hoạt. Tổng tiền nước phải chi trả bao nhiêu?

Cách tính như sau:

Tiền nước sẽ được tính bằng: Lượng nước (m3) * Giá nước (tính cả thuế 5% VAT và 10% phí BVMT).

+ Tiền nước 10m3 đầu (10 khối): 10 * (5.973 + 15% thuế) = 68.689(VNĐ)

+ Tiền nước 10m3 đến 20m3 tiếp theo (10 khối): 10 * (7.052 + 15% thuế) = 81.098 (VNĐ)

+ Tiền nước 20m3 đến 30m3 tiếp theo (10 khối): 10 * (8.669 + 15% thuế) = 99.693 (VNĐ)

+ Tiền nước từ 40m3 trở đi (20 khối): 20 * (15.929 + 15% thuế) = 366.367 (VNĐ)

TỔNG TIỀN NƯỚC PHẢI TRẢ: 68.689+81.098+99.693+366.367 = 615.847 (VNĐ)

Qua cách tính tiền nước hoạt hiện nay, ta thấy tình hình giá nước sinh hoạt phụ thuộc vào mức độ giới hạn lượng nước chúng ta sử dụng.

Điều này đồng nghĩa với việc khi bạn sử dụng cho mục đích sinh hoạt mà lượng nước nằm trong giới hạn ở mức giá thấp số tiền bạn trả sẽ ít đi và ngược lại. Vậy bạn càng sử dụng hợp lý thì tiền nước sinh hoạt của chúng ta sẽ càng giảm và ngược lại.

 | Xem thêm: Cách tính tiền điện giá nhà nước 2019

Bài viết mới nhất