Hình thức thanh toán

Nếu quý khách đặt phòng trước qua website, để hoàn tất quy trình đặt phòng quý khách cần hoàn tất thủ tục đặt phòng.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp khi quý khách xem phòng và kí kết hợp đồng.

Quý khách có thể đặt cọc trước để giữ phòng đó đến ngày mình chuyển đến theo như thỏa thuận với Bản Đôn và sẽ được ghi trong phiên bản đặt cọc.