image

Hướng dẫn sinh viên đăng ký tạm trú nhanh gọn từ A - Z

Hướng dẫn sinh viên đăng ký tạm trú nhanh gọn từ A - Z mới nhất năm 2019.

Phải đăng ký tạm trú trong thời hạn 30 ngày từ khi đến

Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Cư trú, người đang sinh sống, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

Trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập từ 06 tháng trở lên tại địa phương đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú phải xóa tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú.

Đăng ký tạm trú tại công an xã, phường

Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định phải cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì công dân được nhận lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Đăng ký tạm trú chỉ cần 3 - 4 loại giấy tờ

Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định rõ, người đến đăng ký tạm trú phải có các giấy tờ sau:

1) Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú

2) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Xem thêm: Hướng dẫn cách ghi phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu

3) Bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu)

4) Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP.

Trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

 | Xem ngay: Sinh viên thuê phòng trọ, cẩn thận không thừa!

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên. Trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Khi được giải quyết đăng ký tạm trú, công dân nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ tạm trú, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).

Không đăng ký tạm trú phạt bao nhiêu?

Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú bị áp dụng mức xử phạt tại Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

“1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

b) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;[…]”

Bài viết mới nhất