image

Nghỉ lại nhà người khác 1 đêm phải thông báo lưu trú?

Căn cứ vào những quy định nêu trên, việc chỉ ở lại qua đêm thì chưa phải đăng ký tạm trú nhưng phải thông báo lưu trú.

THÔNG BÁO LƯU TRÚ KHI NÀO?

Lưu trú là việc công dân ở lại trong một khoảng thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú (gồm cả nơi thường trú và nơi tạm trú) của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Theo đó, gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác có trách nhiệm thông báo lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú.

Thực hiện thông báo lưu trú qua điện thoại hoặc trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23h, nếu người đến lưu trú sau 23h thì thông báo vào sáng ngày hôm sau.

Lưu ý: Trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú 01 lần.

Nếu không thông báo lưu trú, khi bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cá nhân, chủ hộ vi phạm có thể bị phạt từ 100.000 đồng - 300.000 đồng (theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP).

Bài viết mới nhất