image

Khách hàng nào được giảm giá điện, giảm tiền điện mùa dịch covid?

Khách hàng sử dụng điện ở mức 100 kWh/tháng được hỗ trợ khoảng 17.000 đồng/tháng, mức 200 kWh/tháng được hỗ trợ trên 37.000 đồng/tháng, trên 300 kWh/tháng được hỗ trợ 62.560 đồng/tháng.

Khách hàng nào được giảm giá điện mùa dịch Covid19?

Mời bạn đọc xem thông tin dưới đây!

Khách hàng nào được giảm giá điện mùa dịch Covid19

Bài viết mới nhất