image

Trích ngân sách "1 tỷ đồng" giúp đỡ người dân thuê phòng trọ chống dịch covid 19

Với mục đích chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid 19 và góp phần hỗ trợ cộng đồng, người dân ở thuê phòng nói riêng.

TRÍCH NGÂN SÁCH "1 TỶ ĐỒNG" GIÚP ĐỠ NGƯỜI DÂN Ở THUÊ CHỐNG DỊCH COVID 19

Đơn vị vận hành nhà Bản Đôn quyết định "trích ngân sách 1 tỷ đồng để giúp đỡ hơn 4500 khách hàng đang sinh sống trong hệ thống tòa nhà Bản Đôn qua hình thức giảm giá tiền thuê phòng".

Quý khách hàng sẽ nhận được hóa đơn online vào cuối tháng và truy cập để xem thông tin, số tiền giảm sẽ được BQL ghi rõ trong "hóa đơn thanh toán tiền phòng" và tự động trừ cho quý khách hàng.

Đồng thời, Đơn vị sẽ thực hiện chính sách "miễn phí 30 ngày tiền phòng cho các khách hàng mới đăng ký thuê phòng kể từ 25/3/2020 - 30/4/2020".

Chúng ta đang trải qua thời gian khó khăn và Đơn vị cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ, mang đến điều tích cực cho cộng đồng.

Trân trọng!

Bài viết mới nhất