image

Bảng nội quy nhà trọ có 102 ở Việt Nam

Lập nội quy bằng thơ, quy định cách gõ cửa, không cho bạn nam vào phòng... là những kiểu nội quy độc đáo nhất mà chỉ có sinh viên ở thuê trọ mới biết.

NHỮNG BẢNG NỘI QUY NHÀ TRỌ CÓ "102"

Xe để đâu cũng vậy, cẩn thận vẫn tốt hơn nhé!

Chắc hẳn chủ trọ phải rất vất vả mới hoàn thành bảng nội quy cao vót này!

Nội quy phòng trọ nằm gọn trong tầm mắt người thuê phòng.

Khi chủ nhà trọ là người có tâm hồn nghệ sĩ: Không dùng hàng nóng; không chơi chất nổ,....

Nội quy của chủ nhà trọ mê ngủ: Sáng không được gõ cửa khi không có lịch tối qua; trưa không được gõ cửa vì đang ngủ,...

Bài viết mới nhất